DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA

Ponúkame dlhodobú spoluprácu pre prevádzkovanie nápojového automatu bez Vašej finančnej účasti.

Každá spoločnosť, ktorá prevádzkuje nápojové automaty má iné požiadavky a potreby v oblasti pitného režimu. Pre vašu dlhodobú spokojnosť Vám pomôžeme nájsť optimálne riešenie v segmente ponuky studených, ale aj teplých nápojov bez Vašej počiatočnej finančnej investície.

Hľadáme aj partnerov k spolupráci vo Franchise konceptu v distribúcii našich Juice Barov v oblasti hromadného stravovania (školské, závodné a verejné jedálne, hotely, a pod.). Vítame partnerov s už zavedenou obchodnou spotrebiteľskou sieťou, ktorí by mali záujem rozšíriť svoje portfólio o prevádzkovanie našich Juice Barov.