J&B Unique SK s.r.o.

IČO: 35928182, DIČ: 2021978299

mapa

Bratislavská 2558/35J, 931 01 Šamorín, Slovenská republika

Lubomír Josífek - konateľ

telefon

+421 910 550 553

Silvia Deislerová - marketing manager

telefon

 +421 910 550 654

Mail

info@jbunique.sk

Servis Servis
Kamil Samsely: +421 910 550 902

Fakturace Fakturácia & Objednávky
Jana Mészárosová: +421 910 550 550

   


Zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 35465/B
BÚ: Československá obchodná banka, a.s., SK16 7500 0000 0040 0219 4150