Unique CR s.r.o.

IČO: 28746937, DIČ: CZ28746937

mapa

Dopravní 711, 463 11 Liberec - Vratislavice nad Nisou,
Česká republika  

Lubomír Josífek - CEO 

telefon

+420 739 040 088

Mail

info@jbunique.cz

Zap. v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30481
BÚ: Komerční banka, a.s., CZ72 0100 0001 0714 2274 0257
J&B Unique SK s.r.o.

IČO: 35928182, DIČ: 2021978299

mapa

Bratislavská 2558/35J, 931 01 Šamorín, Slovenská republika

Lubomír Josífek - CEO 

telefon

+421 910 550 654

Silvia Deisler - CMO

telefon

+421 910 550 654

Mail

info@jbunique.sk

Zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 35465/B
BÚ: Československá obchodná banka, a.s., SK16 7500 0000 0040 0219 4150